Variopanel
T�rk�eEnglish


  

Ana Sayfa
Hakk�m�zda
Üretim ve Kalite
Ürünler
Sat�� Noktalar�
Mü�teri Hizmetleri
Medya Odas�
�leti�im

Bizden Haberler

2012 Yılı ISO 500 Sonuçları Açıklandı..Girişimci ve daima yenilikçi yapısı ile faaliyet göstermiş olduğu her alanda, istikrarlı bir şekilde sürekli büyüyen ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Yıldız Entegre, her yıl İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiyenin İlk 500 Büyük Firması listesinde 2012 yılında 45. sıraya yükseldi. Yıldız Entegre, başarısının ve rakipleri arasında edinmiş olduğu yerin gururunu yaşamaktadır.

Y�ld�z Entegre; teknolojisi ve sa�laml���yla herkes taraf�ndan tercih edilen Variopanel �r�n grubuna, Ilgaz ve Madra isminlerini verdi�i yepyeni iki model daha ekledi. Variopanel Ilgaz ve Madra, �izgisiyle ya�ad���n�z mekanlara ��kl�k katmak i�in sat��a sunuldu.


T�rkiye'nin ilk ve tek Kap� Paneli (Doorskin) tesisi yat�r�m� tamamland�. (2009)


Geli�tirilen �zel astar boya teknolojisi sayesinde maliyetleri en az seviyeye indiren Variopanel Kap� y�zeyleri, 2,3,4 ve 6 panel modellerinin yan� s�ra �zel �retim 5 adet yeni model �retimini m��terilerine sundu.

Kaliteli hizmet anlay���,Orman �r�nleri alan�nda 100 y�l� a�k�n bir s�redir faaliyette bulunan ve �stanbul Sanayi Odas� taraf�ndan ger�ekle�tirilen 2008 y�l� �lk 500 B�y�k Sanayi Kurulu�u s�ralamas�nda 60�nc� s�rada yer alan Y�ld�z Entegre,T�V Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.�. ISO 9001 ile kaliteli hizmet anlay���n� belgelendirdi.

Vario Panel

Orman ürünleri alanında engin bilgi birikimine ve deneyime sahip olan Yıldız Entegre, Anadolu insanının girişim gücüne ve başarma azmine verilebilecek canlı bir örnektir.

Girişimci ve yenilikçi yapısı, Türkiye sanayisini ileriye taşıyan tesisleri ve faaliyet gösterdiği her alanda teknoloji - tasarım geliştirme yetkinliği ile dünyanın en büyük üreticilerinden biri haline gelen Yıldız Entegre; 3.500 m³ /gün üretim kapasitesiyle ülkemizin ve dünyanın en uzun MDF preslerine sahiptir.


Variopanel Ilgaz Variopanel Madra Variopanel Amanos Kasalık Variopanel Amanos Kasalık